Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 109.096
Online: 6

Huyện Mường Lát có 9 đơn vị hành chính:

01 thị trấn: Thị trấn Huyện Mường Lát

08 xã:

- Xã Mường Chanh

- Xã Quang Chiểu

- Xã Tén Tằn

- Xã Tam Chung

- Xã Pù Nhi

- Xã Nhi Sơn

- Xã Trung Lý

- Xã Mường Lý