Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 109.087
Online: 3

Sáng ngày 08/12/2017, tại trụ sở Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư và Triển khai đề án 3980/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia; Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư; trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nếu năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 207 vụ tai nạn giao thông (TNGT) , làm chết 221 người thì đến năm 2016 số vụ TNGT giảm còn 169 vụ, làm chết 179 người; trong 9 tháng đầu năm 2017, xảy ra 11 vụ TNGT, làm chết 123 người. Trong 5 năm qua, không xảy ra TNGT đường thủy và hàng không.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để có được kết quả đó, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thu và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư; công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp, các ngành được thực hiện một cách đồng bộ xuống đến tận cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT được duy trì đều đặn; công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực vận tải được chú trọng đầu tư. Việc quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải được siết chặt. Công tác thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự ATGT cũng như công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT được thực hiện nghiêm túc...

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tăng cường nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật ATGT trên các phương tiện truyền thông; tổ chức các lực lượng xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát việc thực hiện đảm bảo trật tự ATGT. Các đơn vị, các ngành tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án "Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020" (gọi tắt là đề án 3980/QĐ-UBND của UBND tỉnh)...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, các đồng chí: Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch ủy ban ATGT Quốc gia; Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã đánh giá cao các kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư. Những kết quả nổi bật đó đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhà được dư luận trong nhân dân đồng tình và khen ngợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Để làm tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT và triển khai Đề án 3980 có hiệu quả, sâu rộng từ tỉnh đến huyện tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự ATGT; các đồng chí nhấn mạnh; các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, kế hoạch văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật ATGT trên các phương tiện truyền thông; Tổ chức rà soát khắc phục bất hợp lý về hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen về TNGT. Các sở, ngành, địa phương hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Các lực lượng chức năng thường xuyên xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, các phương án, tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát.

Riêng đối với việc tổ chức triển khai Đề án 3980, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh thêm; các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và 21 đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của đề án căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa & Đời sống… chủ động dành thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung cơ bản của Đề án 3980. Về việc kiểm tra, hướng dẫn triển khai Đề án 3980, giao Công an tỉnh phối hợp Văn phòng Ban ATGT tham mưu cho Trưởng Ban ATGT tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra do lãnh đạo các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Đề án tại cấp huyện...

Xuân Nghĩa

thanhhoa.gov.vn

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.